top of page
FICH&FICH handelsbetingelser

Ikke dyrt!
  Ikke farligt!

FICH&FICH – faste priser og budget

Samarbejde: Tilfredshed er den eneste garanti
FICH&FICH er tilhænger af et åbent og fordumsfrit samarbejde, hvor tilfredshed er den eneste garanti for samarbejdet.

Direkte dialog
Hos FICH&FICH taler du altid direkte med den person, der har med opgaven at gøre – uden forsinkende, fordyrende eller forvirrende mellemled.

Arbejdsmetode
Udpræget responssøgende, og har en udpræget forretningsmæssig indstilling til design og kommunikation. Stort set alle opgaver udvikles efter enterprise-princippet – til faste priser uden hverken provision eller bonus på fremmedkøb eller media.

 

Samarbejdet med FICH&FICH er baseret på alm. regler for samarbejde inden for markedsførings- og købeloven. Normalt udarbejdes ikke samarbejdskontrakter, men alene aftalebekræftelser i mødereferater og/eller budgetter, der betragtes som juridisk gyldige dokumenter. Normalt forventes det, at kunde og FICH&FICH giver hinanden eksklusivitet på udvikling af markedsføring på relevante områder, således at FICH&FICH ikke udvikler løsninger for direkte konkurrenter, og behandler den oparbejdede viden og knowhow fra samarbejdet med rimelig fortrolighed.

Rettigheder til de udarbejdede designs og løsninger udarbejdet af FICH&FICH for kunden, vil efter betaling uden videre være kundens ejendom med fuld brugsret, dog naturligvis med respekt for eventuelle copyrights til tredjemand.

Opgaver betragtes som igangsat, når de er bekræftet i emails, mødereferat eller budgetter, og der ikke er gjort indsigelse inden 2 dage. Opgaver der ikke færdiggøres, afsluttes og afregnes efter medgået tid og forbrug.
 


 

Budgetter udarbejdes hurtigst muligt efter at en opgave er igangsat og defineret. Bemærk at budgetter, hvor intet andet er nævnt kun dækker 3 korrekturgange. Øvrige korrekturgange faktures efter omfang og/eller medgået tid.
Der beregnes ingen provision på media, tryk mm, og alle opnåede rabatter mm tilfalder kunden.


Faktureringer fra FICH&FICH er normalt forfaldne
8 hverdage fra fakturadato. Bureauet hel- eller delfakturerer normalt opgaver efter præsenteret oplæg, og evt. løbende for større opgaver, eller opgaver der strækker sig over længere tid .

FICH&FICH arbejder normalt ud fra et
fastprissystem, hvor godkendte totalbudgetter overholdes uden overskridelser med mindre det udtrykkeligt er aftalt og bekræftet i mødereferater eller overskrider
3 korrekturgange.

FICH& FICH budget og priser
bottom of page